Zwei Arbeiter ziehen in traditioneller Arbeitskleidung Holz aus dem Schwemmkanal
Zwei Arbeiter ziehen in traditioneller Arbeitskleidung Holz aus dem Schwemmkanal

Časová osa

Časová osa

1735: Josef Rosenauer se narodil ve Chvalšinách u Českého Krumlova.

1750: Josef Rosenauer nastupuje jako lesnický učeň do bažantnice v Červeném Dvoře.

1753: Císařovna Marie Terezie uděluje baronu von Grechtler privilegium plavit dřevo z jihozápadního svahu Třístoličníku po řece Große Mühl k Dunaji. Tato výsada přechází v roce 1766 na pasovské knížecí biskupství. V období od roku 1766 do roku 1786 dodalo opatství Schlägl 6 000 sáhů dřeva.

1758: Josef Rosenauer se stává lesním adjunktem v Českém Krumlově.

1771: Josef Rosenauer se vrací ze studií na Inženýrské akademii ve Vídni, kam byl vyslán knížetem Schwarzenbergem, a je jmenován lesním inženýrem.

1774: Josef Rosenauer předkládá knížeti Schwarzenbergovi návrh projektu kanálu.

1775: Josef Rosenauer zahajuje nivelaci cesty po kanálu.

1778: Josef Rosenauer podruhé předkládá knížeti Schwarzenbergovi projekt kanálu. Nabízí, že první rok převezme náklady na stavbu a poté by měly stavbu kanálu financovat příjmy.

1779: Josef Rosenauer je zemských deskách v Praze jmenován přísežným zeměměřičem Království českého.

1780: Josef Rosenauer je pověřen knížetem Schwarzenbergem, aby prozkoumal, jak lze Vltavu u Čertovy stěny zesplavnit.

1784: Josef Rosenauer navrhuje obejít peřeje 6,3 km dlouhým a 5,7 m širokým kanálem. Kníže Johann I. von Schwarzenberg jej schválí. Stavba má začít v roce 1785, ale tento záměr je komisí zamítnut, protože náklady jsou příliš vysoké.

1789: 29. dubna 1789 začíná stavba Schwarzenberského plavebního kanálu. První 21 km dlouhý stavební úsek vede od pramene Světlého potoka u rozvodí (Růžový vrch) po Rasovku.

Ještě v témže roce se mohla císařská dvorní komise přesvědčit, že voda skutečně protéká kanálem z přítoků Vltavy přes rozvodí (Růžový vrch) do Große Mühl a tedy dál do Dunaje.

1790: 20. února 1790 umírá císař Josef II. a jeho nástupcem se stává Leopold II. Na jaře roku 1790 je provedeno první zkušební plavení.
Leopold II. uděluje knížeti Schwarzenbergovi privilegium plavit klády a kmeny do Große Mühl kanálem, který se má vystavět.
Josef Rosenauer je jmenován ředitelem schwarzenberské plavby a podléhá tak přímo knížeti.

1791: 15. dubna 1791 začíná plavení klád. První klády jsou vhozeny u Růžového vrchu a o den později jsou v Untermühlu.

1793: Stavba kanálu dospěla do Jeleních Vrchů, takže Starý kanál (Jelení Vrchy – Světlý potok) je dokončen.

1804: Josef Rosenauer umírá v 69 letech v Českém Krumlově.

1805: Ernest Mayer, Rosenauerův nástupce ve funkci ředitele plavby, nahrazuje dřevěný kanál u Koňského potoka mostem z vlhkého zdiva a zemní hrází.

1821: Ernest Mayer zahajuje stavbu Nového kanálu (Jelení Vrchy – Světlá) ve spolupráci s inženýry Faltou a Krausem, přičemž Mayer místo velké smyčky kolem Plešivce, plánované Rosenauerem, navrhuje prokopat horský hřbet tunelem o délce 221 sáhů (419 m).

4. září 1821 začíná stavba tunelu. Po vybudování 2 větracích šachet mezi vjezdem a výjezdem z tunelu, které jsou zahloubeny do 7 nebo 8 sáhů (13,28 nebo 15,18 m), lze proti sobě pracovat současně ze 6 bodů. K odstřelení hrubozrnné žulové horniny je potřeba asi 4 000 kg prachu.

Obnovení plavebního privilegia na dalších 30 let.

1823: Stavba tunelu je dokončena.

1824: Dřevo se poprvé plaví tunelem.

1835: Výstavba nádrže u Jeleních Vrchů (Jelení jezírko).

1851: Plavební privilegium uděleno na dalších 30 let.