Zwei Arbeiter ziehen in traditioneller Arbeitskleidung Holz aus dem Schwemmkanal
Zwei Arbeiter ziehen in traditioneller Arbeitskleidung Holz aus dem Schwemmkanal

Památky a tipy na výlety po Schwarzenberském plavebním kanálu

Rozhledna Moldaublick

Rozhledna na malém návrší na kopci Sulzberg (1041 m) nabízí krásný výhled na Lipenskou přehradu (Česká republika) - jednu z největších přehrad v Evrppě - a na rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané. Velká část území České republiky, která je odsud vidět, byla do konce 2. světové války osídlena německy mluvícím obyvatelstvem. Pak byli Sudetští Němci z jejich domoviny vysídleni. Pohled z návrší na Sulzbergu nabízí někdejším vysídlencům krásný pohled na jejich bývalou domovinu. Když ale stromy vyrostly a výhled byl čím dál obtížnější, rozhodla se obec Ulrichsberg vystavět rozhlednu.

k výhledu na Vltavu
Drohnenaufnahme mit dem Aussichtsturm Moldaublick und dem Moldaustausee im Hintergrund.
Wanderweg im Wald neben einem Wasserkanal.

Ke spáditému úseku

Cesta ke spáditým úsekům Schwarzenberského plavebního kanálu v rekreační oblasti Böhmerwald.

Cesta ke spáditému úseku – Malý okruh
4,3 km dlouhá okružní trasa ze St. Oswald u Haslachu
Pokyny

Cesta ke spáditému úseku – Velký okruh
16,5 km dlouhá okružní trasa u Haslach an der Mühl
​​​​​​​Pokyny

Slatina Bayrische Au

Nyní je stezka k Bavorské slatině uzavřená! V rámci projektu Interreg se bude stezka upravovat na bezbariérovou naučnou stezku. Najednou se začíná měnit vegetace, cesta je zvlhlá, půda se Vám propadá pod nohama, cestu hraničí borovice. Vstupujete do oblasti Bayrische Au s jedinečnou slatinou Rakouska. Oblast slatin nabízí prostředí pro množství rostlin a zvířat. 
Výlet s průvodcem v Bavorském Au na vyžádání: Waltraud Müller, +43 676 884 329 302.
Nabízí se autobusová doprava, aby se na lávku do Bavorského Au dostali všichni milovníci přírody: informace na Busreisen Wagner: +43 7289 715 85.

více o Bayrische Au
Zwei Frauen und ein Mann in sommerlicher Wanderbekleidung stehen auf einer Aussichtsplattform am Ufer eines Sees im Hochmoorgebiet Bayrische Au bei Aigen-Schlägl. Sie blicken in Richtung Moldaustausee. Neben der Frau in der Bildmitte lehnt ein Wanderstab aus Holz am Holzgeländer.

Začátek Schwarzenberského plavebního kanálu

u potoku Světlá nedaleko bavorských hranic. V roce 1928 zde byl odhalen za účasti majitele panství Adolfa Schwarzenberga Rosenauerův pomník. Několik set metrů odsud je hráz plavební nádrže nesoucí Rosenauerovo jméno. V roce 1823 dospěl plavební kanál až k potoku Světlá. Zajímavostí je, že první potok i poslední úsek plavebního kanálu k ústí do řeky Große Mühl nesou stejné jméno – Světlá. 

Plavební tunel

Rosenauerův nástupce Ernst Mayer nechal postavil tunel původně dlouhý 419 m, který prochází horským hřebenem v hloubce až 15 m. Zajímavé jsou oba portály, horní v novogotickém stylu a dolní v novorenesančním. V tunelu je významné zimoviště netopýrů. Je přístupný jen z obou konců, není však průchozí.

Jelení Vrchy

výchozí místo ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, k Plešnému jezeru či Medvědí stezce. Expozice Kanál Expo, místo ukázek plavení dříví a folklorních setkání ve stanovených termínech. Parkoviště, zastávka autobusu, občerstvení.

Rosenauerova kaplička 

a stavidlo na Jezerním potoku. Srpnová plavecká poutní mše svatá. Nedaleko Jezerní smyk – odbočení z Jezerního potoka. Na místě Rosenauerovy kapličky visel na stromě obraz Panny Marie.

Želnavský smyk 

spojka mezi Schwarzenberským plavebním kanálem, Vltavou a železnicí. Umožnila plavení dříví i po skončení tzv. Vídeňské plavby po roce 1891. V závěru osmdesátých let 19. století byl zřízen Žel smyk, který byl postaven podél silnice mezi plavebním kanálem a dřívějšími rechlemi na Vltavě u osady Hory. Bylo jím umožněno fungování horní části kanálu i po skon čení vídeňské plavby v roce 1891.  

Plavební nádrž Jelení jezírko

Byla postavena roku 1835 v nadmořské výšce 945 m n.m. se zásobou cca 9000 m vody. Je spojena s plavebním kanálem Jezerním smykem dlouhým 1,3 km.

Stavidla na potoku Pestřice Rotbach

na státních hranicích mezi Zvonkovou a Sonnenwaldem, místo ukázek plavení dříví ve stanovených termínech.

Stavidlo na potoku Schrollenbach

Ukázky plavení dříví ve stanovených termínech. Stavidlo bylo rekonstruováno v roce 1989, tedy při 200. výročí zahájení stavby Schwarzenberského plavebního kanálu, v historizujícím stylu.

Propust a stavidlo na hraničním potoku Ježová

Ukázky plavení dříví a folklorní setkání ve stanovených termínech. U potoku Ježová končil zkušební úsek Schwarzenberského plavebního kanálu budovaný Josephem Rosenauerem od hlavního evropského rozvodí. Propust leží přímo na státních hranicích.

Stavidlo na Růžovém vrchu

Na hlavním evropském rozvodí se mění spád z cca 2 promi svahového kanálu na přirozený spád až na více než 10 % ve spáditém úseku, čímž se zvyšuje rychlost vody a plave ného dřeva.

Hlavní evropské rozvodí

Právě zde zahájil Joseph Rosenauer 4. května 1789 stavbu Schwarzenberského plavebního kanálu.